English version

Archief:

Europese tijdschriftuitgevers willen samen toekomst veiligstellen

maandag 5 maart 2012

Online en mobiel worden de nieuwe massamedia en print wordt binnen vier jaar een premium product waarvoor een veel hogere prijs dan nu kan worden gevraagd, voorspelde Juan Señor (foto) tijdens het Future Media Lab in Brussel, eind februari. Een verslag door Theo Eijspaart.

Het tijdschrift als premium product met een vijf keer zo hoge verkoopprijs. Of het magazine gepositioneerd tussen de elite en de massa, gericht op een nieuwe doelgroep: de intelligente massa. Tijdschriftcontent opgeknipt in een reeks specials of juist geaggregeerd met de inhoud van andere titels. In onzekere tijden voor het tijdschrift zoeken Europese uitgevers steun bij elkaar om concepten en modellen uit te wisselen.
Met gezamenlijk lobbywerk bij de EU-instanties en een driejarige denktank proberen Europese uitgevers de toekomst van magazines veilig te stellen. Op 28 en 29 februari werd de aftrap gegeven in Brussel in een bijeenkomst die naast vrijblijvende algemeenheden ook verrassende inzichten opleverde.

Fulltime lobbyen
Veel grote vaak internationaal opererende uitgevers uit Europa (Sanoma uitgezonderd) hebben fulltime lobbyisten in dienst die bij de nationale en Europese overheden proberen invloed uit te oefenen op de regelgeving op gebieden als auteursrechten, privacy, advertenties en belastingen. Op nationaal niveau spannen brancheorganisaties zoals het Nederlands Uitgeversverbond zich in. Internationaal trekken de uitgevers gezamenlijk op in Brussel en Straatsburg onder de vlag van EMMA, de European Magazine Media Association.

Privacyrichtlijn bedreigt continuïteit
EMMA vertegenwoordigt 15.000 tijdschriftenuitgevers, die in totaal 50.000 publieks- en vakbladen uitgeven met een gezamenlijke omzet van ruim 40 miljard euro. Volgens de Britse EMMA-voorzitter David Langer is de grootste uitdaging voor de Europese tijdschriftenmedia (veelal kleine ondernemingen) de volgende: belemmeringen overwinnen om de met innovaties zelf gecreëerde kansen te kunnen exploiteren. Zo is de privacyrichtlijn die uitgevers restricties oplegt voor het gebruik van consumentendata voor direct marketing, bedreigend voor het voortbestaan van menig uitgever, aldus Hanger. Naast regelgeving hekelt Hanger ook de concurrentie werende praktijken van wereldspelers als Google en Apple.

Wantrouwen consumenten wegnemen
Onder de noemer Future Media Lab heeft EMMA het initiatief genomen voor een drie jaar durend programma. In de vorm van een denktank met fysieke en virtuele bijeenkomsten wisselen media-experts inzichten uit over de rol van het tijdschrift in het medialandschap van de toekomst om op basis daarvan aanbevelingen te formuleren voor de EU-beleidsmakers. Deze week kwamen bijna honderd uitgevers in Brussel voor het eerst bij elkaar. Ook Facebook, Google en Samsung gaven hun visie.

Michel Barnier, EU-commissaris voor de interne markt, probeerde het gezelschap gerust te stellen; hij is zich bewust van het essentiële belang van DM-technieken voor uitgevers en wil zich inspannen om de status quo te handhaven. De mediasector heeft echter ook te maken met zijn collega’s Neelie Kroes en Viviane Reding. Met name laatstgenoemde laat de privacybescherming van de consument zeer zwaar wegen. Volgens Paul Nemitz van het DG Justitie vertrouwt 70 procent van de Europese burgers het internet niet: het is zaak vertrouwen te kweken om verdere groei mogelijk te maken.

Elsevier-hoofdredacteur optimistisch
Het programma bestond uit presentaties, paneldiscussies en brainstorm workshops. Ook Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, was uitgenodigd om input te leveren voor de discussie. Hij bleek tamelijk optimistisch: via internet bereikt Elsevier een nieuwe, jongere doelgroep; abonnees hebben elk jaar 215 euro over voor content die kennelijk niet door de burgerjournalistiek kan worden geleverd en de oplage is sinds de jaren ’90 niet teruggelopen. Toch is hij nog op zoek naar antwoorden op een aantal trends:

■Hoe ga je om met dagbladen die steeds verder opschuiven in de richting van tijdschriften?
■hoe speel je in print in op de door internet veranderende leesattitude?
■hoe zet je social media in als informatiebron en communicatiemiddel?
■hoe verdien je aan je digitale lezers: moet de binnenkort te lanceren Elsevier-app gratis worden weggegeven aan de abonnees? Moet – zoals Vrij Nederland heeft gedaan – daarvoor eerst de prijs van het printabonnement omhoog, of moet je je abonnees gewoon extra laten betalen?

Print als premium
Nóóit meer content gratis weggeven, benadrukte Juan Señor, auteur van het Innovations in Magazines World Report: “Free is very expensive”. Hij ziet veel kansen voor magazine apps, mits in abonnementsvorm (niet los) verkocht en adviseert eens naar de uiteenlopende abonnementsmodellen van Discovery Channel te kijken.
Online en mobiel worden de nieuwe massamedia en print wordt binnen vier jaar een premium product waarvoor een veel hogere prijs dan nu kan worden gevraagd, voorspelt Señor (met wie Mediafacts eind maart een exclusief interview zal publiceren).

Intelligente massa
Volgens Andrew Rashbass, CEO van The Economist Group, belooft de app de wedergeboorte van betaalde content. Hij signaleert de opkomst van een nieuwe doelgroep: de intelligente massa. Mensen willen weer uitgedaagd worden door de media: “Smart is the new cool”. Dat zou volgens Rashbass blijken uit het succes van The Economist en The New Yorker, maar ook uit kaskrakende films als The King’s Speech en kwaliteitscontent op betaalde tv-zenders.

Over dit en anderszins veranderend consumentengedrag gaat EMMA de komende periode facts and figures verzamelen. Webinars over specifieke onderwerpen zullen volgen, plus een congres als onderdeel van de Creative Media Days op 8 november 2012 in Gent.
 
 
Bron: Mediafacts.nl